Doelstelling

De Voedselbank Almere heeft als doel mensen, die door financiële nood niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zo snel mogelijk weer financieel zelfstandig te maken door, in samenwerking met professionele hulpverleners, een financieel hersteltraject in te zetten en ondertussen de mensen te ondersteunen met basisboodschappen

Om onze doelstelling waar te maken heeft Voedselbank Almere de beschikking over een supermarkt waar cliënten hun basisboodschappen kunnen doen.

Het doel

Het doel van Voedselbank Almere is cliënten te ondersteunen om zo snel mogelijk weer volwaardig aan onze samenleving te kunnen meedoen. Tijdelijke ondersteuning met voedsel is in onze visie vooralsnog noodzakelijke middel om in combinatie met een professioneel hersteltraject tot dat doel te komen. 

Hulp van Voedselbank Almere is nooit vrijblijvend. We verwachten dat cliënten actief deelnemen aan het financieel hersteltraject, zodat zij binnen afzienbare tijd weer op eigen benen kunnen staan. We zijn er bijzonder trots op dat onze cliënten gemiddeld na zo’n 7 maanden weer op eigen benen kunnen staan.

Wellicht ook interessant voor jou